Przysnacki - dobre, bo nasze
Kontakt

Intersnack Poland sp. z o. o.
Niedźwiedź 64
32-090 Słomniki k. Krakowa, Polska

+48 12 640 40 00
recepcja@intersnack.pl

Formularz kontaktowy

Max. 3 pliki / 5 MB w formacie .jpg/.jpeg, .png lub .pdf
Maksymalna ilość znaków to 1200
Czytaj więcej
Intersnack Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiedziu, 32-090 Słomniki, Niedźwiedź 64 (dalej jako: „Intersnack”) informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, innych podanych przez Pana/Panią danych kontaktowych (adresu, telefonu). Dane te są przez Intersnack przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym, na podstawie Pana/Pani zgody, wyrażonej poprzez podanie w formularzu kontaktowym Pana/Pani danych i kliknięcie przycisku „Wyślij”. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych. W związku z tym możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności ochronę w ramach programu Privacy Shield. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Intersnack może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, przez który może Pan/Pani wobec Intersnack zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Intersnack dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu Intersnack, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@intersnack.pl
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Przejdź na stronę korporacyjną Intersnack Poland sp. z o. o. Wejdź