Przysnacki - dobre, bo nasze

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności


Administratorem i właścicielem strony internetowej jest Intersnack Poland Sp z o.o. z siedzibą w Niedźwiedziu 64, 32-090 Słomniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000262998, NIP 527-25-27-149, REGON 160106496, kapitał zakładowy: 31.388.500,00 zł (dalej: „Administrator”).

Na naszej stronie internetowej Pan/Pani znajdzie opis naszych produktów, może zapoznać się z aktualnymi promocjami i poznać ciekawostki o orzechach, chipsach, chrupkach i prażynkach lub też otrzymać najnowsze informacje na temat innych działań podejmowanych przez Intersnack Poland Sp. z o.o. Aby to umożliwić, konieczne jest przetwarzanie niektórych Pana/Pani danych osobowych. Naszym celem jest ochrona Pana/Pani danych osobowych w Internecie, z uwagi na to opisujemy zasady przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w niniejszym dokumencie.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@intersnack.pl

Administrator informuje, że w ramach strony przetwarzane są następujące Pana/Pani dane osobowe:
a. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego;
b. Dane osobowe, które Pan/Pani poda Administratorowi w celu kontaktu z Administratorem.


Analiza zachowania użytkowników odwiedzających tę stronę internetową


Korzystamy z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com), aby analizować zachowania użytkowników odwiedzających tę stronę internetową w celu jej optymalizacji. Etracker wykorzystuje jedynie dane o stronach internetowych pochodzące z serwerów internetowych. Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Europie i dlatego podlegają europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. Etracker został w tym zakresie poddany niezależnemu audytowi, certyfikacji i otrzymał certyfikat ochrony danych (https://www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-siegel/firma/etracker-gmbh/).

Narzędzie etracker pozwala wyłącznie analizować ruch na stronie internetowej, jednak bez możliwości powiedzenia, kim jest użytkownik.


Kontakt z administratorem


W przypadku jeśli skontaktowali się Państwo z Administratorem, Administrator będzie przetwarzać następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, inne podane przez Pana/Panią dane kontaktowe (adres, telefon). Dane te są przez Administratora przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana/Panią przy kontakcie z Administratorem, na podstawie Pana/Pani zgody, wyrażonej poprzez wysłanie do Administratora wiadomości z podanymi danymi osobowymi. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Intersnack może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, przez który może Pan/Pani wobec Intersnack zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa).

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Intersnack dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu Intersnack, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Intersnack Poland Sp. z o.o.


z siedzibą w Słomniki k. Krakowa, przy ul. Niedźwiedź nr 64, (kod pocztowy) 32-090 Słomniki k. Krakowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla dla Krakowa- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, KRS pod nr KRS 0000262998, NIP 527-25-27-149, REGON 160106496, kapitał zakładowy: 31.388.500,00 zł.